Bu Blogda Ara

30 Nisan 2010

Anayasa önerileri 2: "Bütün vatandaşlar eşittir."

İkinci önerim:

BÜTÜN VATANDAŞLAR -ama bütün vatandaşlar- - gerçekten ama gerçekten- EŞİTTİR.


[AÇIKLAMA: Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan her kişi çalışma hayatında, eğitim, yargılama, vergilendirme, askerlik işlemlerinde eşit muameleye tâbidir. Kişiler dil, din, ırk, köken, inanç farklılıklarından dolayı farklı işlemlere tâbi tutulamaz. Bu farklılıklardan dolayı kişiler çalışma, eğitim, yaşama haklarından mahrum bırakılamaz. Devlet ve organları, bireylerin farklılıklarına bakmaksızın onlara eşit mesafede kalmayı, devletin imkânlarından bireyleri eşit şekilde yararlandırmayı, bu bireysel farklılıkları kültürel ve toplumsal zenginlikler olarak kabul etmeyi, bunları değişik yaptırımların ya da cezalandırmaların gerekçesi saymamayı taahhüt eder. Devlet, hiçbir yurttaşına itilmiş ve kakılmış muamelesi, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaz. "Her vatandaşın eşit olduğu" gerçeği, "bazılarının daha eşit olduğu" şeklinde kesinlikle yorumlanamaz. Bu şekilde davranan ve düşünen devlet görevlileri hakkında gerekli tedbirler ivedilikle alınır.]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu yazıyla, fotoğrafla, şiirle, eserle ilgili düşünceni yazman beni ancak sevindirir! Duam şu: Yorumlayan yorulmasın! :)