Bu Blogda Ara

30 Nisan 2010

Anayasa önerileri 2: "Bütün vatandaşlar eşittir."

İkinci önerim:

BÜTÜN VATANDAŞLAR -ama bütün vatandaşlar- - gerçekten ama gerçekten- EŞİTTİR.


[AÇIKLAMA: Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan her kişi çalışma hayatında, eğitim, yargılama, vergilendirme, askerlik işlemlerinde eşit muameleye tâbidir. Kişiler dil, din, ırk, köken, inanç farklılıklarından dolayı farklı işlemlere tâbi tutulamaz. Bu farklılıklardan dolayı kişiler çalışma, eğitim, yaşama haklarından mahrum bırakılamaz. Devlet ve organları, bireylerin farklılıklarına bakmaksızın onlara eşit mesafede kalmayı, devletin imkânlarından bireyleri eşit şekilde yararlandırmayı, bu bireysel farklılıkları kültürel ve toplumsal zenginlikler olarak kabul etmeyi, bunları değişik yaptırımların ya da cezalandırmaların gerekçesi saymamayı taahhüt eder. Devlet, hiçbir yurttaşına itilmiş ve kakılmış muamelesi, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaz. "Her vatandaşın eşit olduğu" gerçeği, "bazılarının daha eşit olduğu" şeklinde kesinlikle yorumlanamaz. Bu şekilde davranan ve düşünen devlet görevlileri hakkında gerekli tedbirler ivedilikle alınır.]


17 Nisan 2010

Anayasa önerileri 1: "Her türlü israf yasaktır."

Anayasa değişikliği çalışmalarına naçizane katkılar. Bazı madde önerilerimden ibarettir.

İlk madde önerim:  

DEVLET KAYNAKLARININ HER TÜRLÜ İSRAFI YASAKTIR.

[AÇIKLAMA: Devletin en üst düzeyinden en alt birimine kadar her alanında devleti temsil eden kişiler, kendilerine yasayla verilmiş olan makul harcamalar dışında harcama yapma hakkına sahip değildir. Vatandaştan vergi olarak toplanıp hazineye aktarılmış olan geliri, vatandaşın herhangi bir derdine çare olmayacak işlerde kullanan devlet yetkilileri hakkında gerekli işlemler geciktirilmeden yapılır ve sorumlular yaptıkları israfla doğru orantılı olarak cezalandırılır. Göreviyle ilgili olan işlerinde yakınlarına; göreviyle ilgili olmayan işlerinde, kendisine ya da yakınlarına ait konaklama, ulaşım, yeme içme, eğlence masraflarını devletin kaynaklarından karşılayanlara en ağır cezalar verilir. Devletin kasasından haksız yere çıkarılan meblağ, israf edenden ya da parasal olarak ilintili olduğu kişilerden tahsil edilir.  ...]